Вы смотрите фотографию с сайта ООО Агат - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке ru-equipment.com

Насос и трубопровод охлаждающей системы-2 3VD 14,5/12 - 2 SRV

 
lfd.Nr. Ersatzteil--Nr. Benennung Massein
1 X 20-00425-004 1 Kuhlmittelpumpe, vollst., besteht aus
lfd. Nr. 2... 4
2 1.209-000:00.0(2) 1 Wartungsfreie Kuhlmittelpumpe 16,3
3 M 10X80 TGL 0-931 3 Sechskantschraube 0,053
4 10TGL0-137 3 Federscheibe 0,002
5 20-03523-003 1 Zwischenplatte
6 20-00632-002 1 Aufhangeblech 0,41
7 20-03510-007 1 Winkel 0,23
8 V4 27-00383-000 1 Dichtring
9 M 10X20 TGL 0-933 6 Sechskantschraube 0,023
10 10 TGL 0-137 6 Federscheibe 0,002
11 M 12X25 TGL 0-933 1 Sechskantschraube 0,037
12 B 12 TGL 7403 1 Federring 0,003
13 20-03588-002 1 Platte 0,211
14 20-01194-004 1 Strebe 0,5
15 20-01195-005 1 Winkel 0,24
16 M 10X22 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,024
17 10.5 TGL 0-125 2 Scheibe 0.002
t8 10TGL0-137 2 Federscheibe 0,002
19 M 12X22 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,034
20 12TGL0-137 2 Federscheibe 0,003
21 X 20-01306-005 1 Kuhlmittelsaugleitung,
Motoreintritt-Kuhlmittelpumpe, vollst.,
besteht aus lfd. Nr. 22 ... 34
22 20-01305-004 1 Kuhlmittelsaugleitung
23 20-01323-006 1 Stutzen
24 A 42X72 TGL 25 143 1 Zweischraubenflansch 0,206
25 V4 46 DIN 71 511 2 Dichtung
26 V4 36X2 MWS 422 1 Dichtung
27 1-50 TGL 4846 1 Wasserschlauch, 60 lang
28 B 490 TGL 11046 2 Schlauchbinder
29 M 10X25 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,026
30 M 10X35 TGL 0-931 4 Sechskantschraube 0,031
31 BM 10X25 TGL 0-939 2 Stiftschraube 0,019
32 BM 10X30 TGL 0-939 2 Stiftschraube 0,022
33 M 10 TGL 0-934 4 Sechskantmutter 0,011
34 B 10 TGL 7403 10 Federring 0,002
35 X 20-00439-001 1 Kuhlmitteldruckleitung,
Kuhlmittelpumpe-olkuhler, vollst.,
besteht aus lfd. Nr. 36 ... 47
36 20-00443-006 1 Durchflu?anzeiger
37 20-00440-003 1 Stutzen
38 20-00805-007 1 Rohrwinkel
39 4205-13 1056-04 1 Gewindestuck 0,11
40 V4 36 DIN 71511 1 Dichtung
41 V4 38 TGL 16862 1 Dampfschlauch, 70 lang
42 B 430 TGL 11 046 2 Schlauchbinder
43 B-T 11/4" TGL 7847 1 Muffenhahn 3
44 VN 8-1 1/4" TGL 13 419 1 Doppelnippel 0,26
45 VP4-1 1/4"TGL 13 419 2 Gegenmutter 0,124
46 M 8X25 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,015
47 B 8 TGL 7403 2 Federring 0,001
48 X 20-00369-003 1 Kuhlmitteldruckleitung,
Olkuhler-Motor, vollst., besteht aus
lfd. Nr. 49. . .61,
49 20-00362-005 1 Rohrkrummer
50 20-00368-002 1 Kuhlmitteldruckleitung
51 V4 30 DIN 71511 3 Dichtung
52 V4 36 DIN 71 511 1 Dichtung
53 V4 38 TGL 16 862 1 Dampfschlauch, 70 lang
54 B 430 TGL 11 046 2 Schlauchbinder
55 M 8X20 TGL 0-933 6 Sechskantschraube 0,013
56 M 8X22 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,014
57 B 8 TGL 7403 8 Federring 0,001
58 8X6-16 TGL 31 739 1 Einschraubstutzen 0,01
59 A 12X15,5 TGL 0-7603 1 Dichtring 0.001
60 11/32" III TGL 15 515 1 Kugel 0,003
61 12 TGL 12386 Bl. 3 1 Uberwurfmutter 0,022
62 X 20-03492-003 1 Kuhlmittelrucklaufleitung,
Motor-Abgassammelrohr, vollst.,
besteht aus lfd. Nr. 63 ... 79
63 20-03479-006 1 Kuhlmittelrucklaufleitung
64 20-03283-003 1 Kuhlmittelrucklaufleitung
65 20-00943-008 1 Rohrwinkel
66 V4 20-01142-001 2 Dichtung
67 V4 36 DIN 71 511 1 Dichtung
68 V4 38 TGL 16 862 1 Dampfschlauch, 70 lang
69 B 430 TGL 11046 2 Schlauchbinder
70 V4 1-16 TGL 4846 1 Wasserschlauch, 50 lang
71 B 250 TGL 11046 2 Schlauchbinder
72 M 8X22 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,014
73 B 8 TGL 7403 2 Federring 0,001
74 VP4-3/8" TGL 13419 1 Gegenmutter 0,024
75 V4 A 14X18 TGL 0-7603 2 Dichtring 0,001
76 M 14X1.5 TGL 0-7604 2 Verschlu?schraube 0,025
77 3/8" S 40 1 Muffen-Gerade-Sitzventil 0,48
78 M 6X22 TGL 0-933 6 Sechskantschraube 0,006
79 B 6 TGL 7403 6 Federring 0,002
80 X 20-01444-006 1 Kuhlmittelrucklaufleitung, Abgas-
sammelrohr-Motoraustritt, vollst.,
besteht aus lfd. Nr. 81 ... 99
81 20-01464-001 1 Rohrbogen
82 20-00440-003 1 Stutzen
83 20-01035-007 1 Halteschelle
84 V4 50X2 MWS 422 2 Dichtung
85 V4 36 DIN 71511 1 Dichtung
86 38 TGL 16 862 1 Dampfschlauch, 70 lang
87 B430 TGL 11046 2 Schlauchbinder
88 KR 32545.41 1 Kuhlmitteltemperaturregier 8,2
89 20-01926-006 2 Gewindeflansch 0,68
90 B-T 1 1/4" TGL 7847 1 Muffenhahn 3
91 VN 8-1 1/4" TGL 13419 1 Doppelnippel 0,26
92 VP 4-1 1/4" TGL 13419 1 Gegenmutter 0,124
93 M 8X18 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,013
94 B 8 TGL 7403 4 Federring 0,001
95 M 8 TGL 0-934 2 Sechskantmutter 0,006
96 M 8X22 TGL 0-933 2 Sechskantschraube 0,014
97 M 12X50 TGL 0-931 4 Sechskantschraube 0,055
98 B 12 TGL 7403 4 Federring 0,003
99 M 12 TGL 0-934 4 Sechskantmutter 0,015


Насос и трубопровод охлаждающей системы-2  3VD 14,5/12 - 2 SRV

© ООО Агат